Ilmakuva Voipaallan taidekeskuksesta

Kiintopiste kulttuurimaisemassa

Kartanoalueen rakennuskanta on usealle aikakaudelle ajoittuvana, hyvin säilyneenä kokonaisuutena rakennushistoriallisesti arvokasta.

Voipaalan kartanolla on perinteisesti ollut merkittävä asema maisemassa yhdessä Rapolan linnavuoren ja Sääksmäen keskiaikaisen kirkon kanssa. Alue on osa kiinteää muinaisjäännösaluetta ja valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Kartanoalueen jäsentely periytyy 1700-luvun puolivälistä saakka. Parkkialueen lähellä olevan väenpihan muodostaa kolme hirsirakennusta: aittarivi, pakari ja Majurskan pytinki. Kartanon päärakennus sijaitsee piha-alueen keskellä. Tallipihan muodostavat Rapolanharjun vierellä olevat neljä rakennusta: valkoiseksi rapattu navetta, luonnonkivestä ja tiilestä tehty tallirakennus, sekä puurakenteiset vaunuvaja ja verstasrakennus.

Lähteinä tässä osiossa käytetty:
Valkeakosken kansallinen kaupunkipuisto. Perustamisselvitys 2010. Toimittanut Minna Kulojärvi.
Sippo, Hanni. Voipaalan kartano. Opinnäytetyö.Tampereen teknillinen yliopisto 1990.

Voipaalan taidekeskus aurinkoisena syyspäivänä

Kartanon päärakennus

Taidekeskuksen näyttelyt ja kahvila sijaitsevat jugend-kartanossa.

Navettarakennus pihan suunnalta

Juhlatila Navetta

Juhlatila Navetta löytyy pysäköintialueelta edettäessä harjulle.

Perhe kävelemässä Voipaalan väenpihalla

Aittarivi

Vanha aittarakennus on parkkialuetta vastapäätä.

Voipaalan kesäinen Pakari-rakennus

Pakari

Alueen vanhin rakennus on 1700-luvun lopulta.

Voipaalan Pytinki-rakennus kesällä

Majurskan pytinki

Väenpihan vaaleasta rakennuksesta löydät luokat ja hyvän olon hoitolan.

Rapalum-näyttely sijaitsee Voipaalan taidekeskuksen vanhassa punatiilisessä navetassa

Talli

Tallissa sijaitsee Rapalum-näyttely.

Kitaransoittaja esiintyy Voipaalan taidekeskuksen pihamaalla

Vaja ja verstas

Tallipihan puurakenteiset vaunuvaja ja verstasrakennus on rakennettu 1950-luvulla.

piharakennus Voipaalan parkkipaikan vieressä

Kuivuri

Parkkipaikan vieressä oleva kuivuri on alueen uusin rakennus.

Voipaalan Ilkka-ateljee kesällä

Ilkka-ateljee

Avoinna kesäisin.

vanha kanala pihalla

Kanala

Sääksmäki-seuran hallinnassa.