Ilmakuva Voipaallan taidekeskuksesta

Kiintopiste kulttuurimaisemassa

Kartanoalueen rakennuskanta on usealle aikakaudelle ajoittuvana, hyvin säilyneenä kokonaisuutena rakennushistoriallisesti arvokasta.

Voipaalan kartanolla on perinteisesti ollut merkittävä asema maisemassa yhdessä Rapolan linnavuoren ja Sääksmäen keskiaikaisen kirkon kanssa. Alue on osa kiinteää muinaisjäännösaluetta ja valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Kartanoalueen jäsentely periytyy 1700-luvun puolivälistä saakka. Parkkialueen lähellä olevan väenpihan muodostaa kolme hirsirakennusta: aittarivi, pakari ja Majurskan pytinki. Kartanon päärakennus sijaitsee piha-alueen keskellä. Tallipihan muodostavat Rapolanharjun vierellä olevat neljä rakennusta: valkoiseksi rapattu navetta, luonnonkivestä ja tiilestä tehty tallirakennus, sekä puurakenteiset vaunuvaja ja verstasrakennus.

Lähteinä tässä osiossa käytetty:
Valkeakosken kansallinen kaupunkipuisto. Perustamisselvitys 2010. Toimittanut Minna Kulojärvi.
Sippo, Hanni. Voipaalan kartano. Opinnäytetyö.Tampereen teknillinen yliopisto 1990.

Voipaalan taidekeskus aurinkoisena syyspäivänä

Kartanon päärakennus

Taidekeskuksen näyttelyt ja kahvila sijaitsevat jugend-kartanossa.

Kartanon päärakennus

Navettarakennus pihan suunnalta

Juhlatila Navetta

Juhlatila Navetta löytyy pysäköintialueelta edettäessä harjulle.

Juhlatila Navetta

Perhe kävelemässä Voipaalan väenpihalla

Aittarivi

Vanha aittarakennus on parkkialuetta vastapäätä.

Aittarivi

Voipaalan kesäinen Pakari-rakennus

Pakari

Alueen vanhin rakennus on 1700-luvun lopulta.

Pakari

Voipaalan Pytinki-rakennus kesällä

Majurskan pytinki

Väenpihan vaaleasta rakennuksesta löydät luokat ja hyvän olon hoitolan.

Majurskan pytinki

Rapalum-näyttely sijaitsee Voipaalan taidekeskuksen vanhassa punatiilisessä navetassa

Talli

Tallissa sijaitsee Rapalum-näyttely.

Talli

Kitaransoittaja esiintyy Voipaalan taidekeskuksen pihamaalla

Vaja ja verstas

Tallipihan puurakenteiset vaunuvaja ja verstasrakennus on rakennettu 1950-luvulla.

Vaja ja verstas

piharakennus Voipaalan parkkipaikan vieressä

Kuivuri

Parkkipaikan vieressä oleva kuivuri on alueen uusin rakennus.

Kuivuri

Voipaalan Ilkka-ateljee kesällä

Ilkka-ateljee

Avoinna kesäisin.

Ilkka-ateljee

vanha kanala pihalla

Kanala

Sääksmäki-seuran hallinnassa.

Kanala