Paljon ihmisiä Voipaalan piha-alueella markkinoilla

Toimintakertomus

Voipaalan taidekeskus kuuluu Valkeakosken kulttuuripalveluiden yksikköön, joka on osa kaupungin koulutus- ja hyvinvointikeskusta.

Valkeakosken kaupungin toiminta-ajatus toteutuu täysin taidekeskuksen toiminnassa: Voipaala on mahdollistaja, osa paikallista yhteisöä ja laajempaa yhteistyöverkostoa. Valkeakosken kaupungin strategia painottaa hyvinvoivaa yhteisöä: Voipaalan taidekeskus vastaa siihen lisäämällä osallisuutta ja kohtaamisia taiteen ja hyvinvoinnin keinoin.

Taidekeskuksen 43. toimintavuotta määritti pitkälti koronapandemia, mikä sulki näyttelyt maaliskuussa lähes 3 kuukaudeksi, mutta toisaalta lisäsi kesällä lähimatkailua ja toi uusia kävijöitä. Vuoden lopussa oli jälleen koronarajoitusten aika, jolloin kävijöiden maksimimäärä rajattiin 10 henkilöön kerralla. Ryhmävierailuja, luokkaretkiä, opastuksia ja tapahtumia ei koronavuonna juurikaan järjestetty. Näistä rajoituksista huolimatta näyttelyissä kävi 8506 henkeä. Vuonna -20 tilavuokrauksia oli 41.

Toimintamme on nykyisin jaettavissa kolmeen T-kirjaimeen:

Taide

Taidenäyttelyt ovat toimintamme ydin. Voipaalan taidekeskuksessa v. 2020 oli esillä seitsemän taidenäyttelyä, joissa esillä oli teoksia runsaalta sadalta taiteilijalta.

Näyttelyhaku on avoin, mutta kiinnostavan teeman tai ajankohtaisten ilmiöiden ympärille toteutetaan kuratoituja näyttelyitä. Pyrkimys on sekä edistää valkeakoskelaisten ihmisten potentiaalia inspiroivilla nykytaiteen näyttelyillä että olla houkutteleva kotimaan matkailukohde. Tässä mielessä Voipaala hyödyntää vahvasti myös kartanon tarinoita ja alueen pitkää kulttuurihistoriaa.

Tapahtumat

Suurimmat tapahtumat, Wanhan ajan markkinat sekä Taide & Taito –joulumarkkinat, peruttiin v. 2020.

Tilat

Alueella olevien tilojen vuokraaminen lyhyt- ja pitkäaikaiseen käyttöön erilaisille toimijoille on viime vuosina suunnannut toimintaamme kulttuurisektorin ulkopuolelle. Vuonna 2020 Navetta ja Pytingin luokat toimivat Sorrilan 3. luokkalaisten väistötiloina, joka vaikutti tilavuokrauksen vähentämiseen. Lisäksi koronasulku peruutti juhlat ja siten tilavaraukset suurelta osin vuotta.

Voipaalan päärakennuksessa tehtiin ulkoikkunoiden kunnostus ja kellaritilojen asbestisiivous kiinteistökeskuksen toimesta.

kuvakoosteessa 16 kuvaa vuoden varrelta: ihmisiä, näyttelytiloja, teoksia, puutarhakuvia

Sääksmäellä 7.1.2021

Irma Puttonen
Toiminnanjohtaja
Voipaalan taidekeskus

Yksityiskohtaisemmin menneestä vuodesta 2020 ja katsaus alkaneen vuoden toimintaamme tarkemmin allaolevissa jaksoissa:

Viimeksi muokannut: Puttonen Irma