Toimintakertomus

Voipaalan taidekeskus kuuluu Valkeakosken kulttuuripalveluiden yksikköön, joka on osa kaupungin koulutus- ja hyvinvointikeskusta.

Voipaala toteuttaa kaupungin toiminta-ajatusta ja luo osaltaan hyvinvoivaa yhteisöä: taidekeskus on mahdollistaja, osa paikallista yhteisöä ja laajempaa yhteistyöverkostoa.

Toimintaamme kuvaavat parhaiten kolme T-alkuista sanaa: taide, tapahtumat, tilat. Pyrkimyksenä on sekä edistää valkeakoskelaisten ihmisten potentiaalia inspiroivilla nykytaiteen näyttelyillä, että olla houkutteleva kotimaan matkailukohde. Tässä mielessä Voipaala hyödyntää vahvasti myös kartanon tarinoita ja alueen pitkää kulttuurihistoriaa.

Koronapandemia vaikutti 45. toimintavuoteen ja tapahtumien suunnittelussa jouduttiin miettimään myös mahdollisesti tulevia rajoituksia ja peruutuksia. Syksyllä 2022 päästiin jo palaamaan normaaliin toimintaan, joskin kevään koronarajoitukset edelleen näkyivät juhlatilan kysynnässä. Taidekeskuksen henkilöstössä tapahtui muutoksia, kun Irma Puttonen lopetti työnsä toiminnanjohtajana 21.8.2022. Vuoden loppuun toiminnanjohtajana toimi Laura-Noora Impola.

Helmikuussa käyttöön otettu Museokortti toi Voipaalaan paljon kävijöitä. Voipaala oli mukana museokortin kulttuurireiteissä ja kierroksissa, joka näkyi positiivisesti kävijämäärissä. Myös Taidetestaajat toivat Voipaalaan bussilasteittain oppilaita.

Vuonna 2022 Voipaalassa pystyttiin järjestämään vihdoin sekä Wanhan ajan markkinat, että Taide & Taito markkinat. Markkinat keräsivät yhteensä noin 4200 kävijää.

 

Yksityiskohtaisemmin menneestä vuodesta 2022 ja katsaus alkaneen vuoden toimintaamme tarkemmin allaolevissa jaksoissa:

Viimeksi muokannut: Impola Laura-Noora