Eettinen eläin -näyttelyn teos, jossa on metsän eläimiä.

Eettinen eläin 11.2.-9.4.2023

Eettinen eläin -taiteilijaryhmä keskittyy pohtimaan ihmisen ja eläimen suhdetta. Taiteilijat ottavat kantaa ja kommentoivat kuvataiteen keinoin suhdetta eläimeen, omaan eläimellisyyteen ja ihmisen vastuuseen muista maapallomme eläinlajeista.

Ihminen on vallannut koko maapallon, muokkaa ympäristöä, esineellistää eläimet pelkiksi ruuan tuotantovälineiksi – ja vastavuoroisesti ympäristö muokkaa meitä ihmisiä ja eläimiä. Eläin on siellä jossain ja sinnittelee kykyjensä mukaan. Kuten ihmiset, myös eläimet tuntevat kipua ja sairastuvat. On pandemioita, ilmasto muuttuu, eläimiä kuolee sukupuuttoon, luonnon monimuotoisuus katoaa ja ihmiskunta varautuu kykyjemme mukaan arvaamattomaan tulevaisuuteen. Kuljemme kohti tuntematonta, eikä kukaan voi pysäyttää aikaa. Syntymä, elämän dramatiikka ja kuolema on aina läsnä. Kaikki kiertyy yhteen.

Ihmisellä on kyky hyvään ja pahaan. Eettinen eläin on ihminen. Ihminen kykenee näkemään tekonsa vallitsevan moraalin ja etiikan kautta. Hän pystyy arvioimaan tekojensa seuraukset ja vaikutukset ympäristöönsä sekä laajemminkin koko maapalloon. Ihmisellä on mahdollisuus tehdä eettisiä valintoja. Siksi ihmisen vastuu elämää ja eläimiä kohtaan on suuri. Kun kohtelemme eläintä tai ympäristöä huonosti, kohtelemme väistämättä myös itseämme huonosti; tuho kääntyy meitä itseämme vastaan. Ei suotta puhuta perhosvaikutuksesta. Ihminen on vastuussa teoistaan ja koko luomakunnasta.

Taiteilijat lähestyvät aihetta vapaasti omilla ehdoillaan sekä käyttävät monipuolisesti eri materiaaleja ja tekniikoita. Osa teoksista on suoremmin kantaa ottavia, osa pohtii aihetta filosofisemmin ja hienovaraisemmin tai henkilökohtaisemmin. Voipaalan Taidekeskuksen näyttelyssä teosten moninaisuus ja erilaiset lähestymistavat aiheeseen synnyttävät monipuolisen ja kiinnostavan visuaalisen kokonaisuuden.

Näyttelyssä on esillä mm. videoteos, tekstiiliteoksia, maalauksia, puuveistoksia ja muita veistoksia, installaatioita, tussilaveerauksia ja eri sekatekniikoin toteutettuja teoksia.

Näyttelyyn osallistuvat taiteilijat ovat: Tuomo Blomqvist, Aino Kajaniemi, Virpi Lehto, Kristiina Lempiäinen-Trzaska, Päivi Meriläinen, Johanna Mäkitalo, Merja Nykänen, Laura Pohjonen, Kirsi Tapper, Seppo Uuranmäki.

Viimeksi muokannut: Sadeharju Annika